afvallen en hart en vaatziekten

door

Hart- en vaatziekten en het belang van afvallen

Hart- en vaatziekten zijn na kanker de belangrijkste doodsoorzaak waaraan Nederlanders komen te overlijden. Voor vrouwen geldt zelfs dat het sterftecijfer door kanker ongeveer gelijk is aan die van hart- en vaatziekten. 1 op de 4 Nederlanders zal dan ook sterven aan een hart- of vaatziekte.

Het belang van afvallen en hart- en vaatziekten

Er zijn een aantal oorzaken waardoor de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte wordt vergroot. Een klein deel van de mensen met een hart- of vaatziekte heeft een aangeboren afwijking of genetische aanleg. Daarnaast zijn er een aantal externe factoren die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Naast roken zijn dat onder andere diabetes, een te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en overgewicht. Dit artikel gaat over de relatie tussen overgewicht en hart- en vaatziekten en daardoor het belang van afvallen om tot een gezond gewicht te komen.

Wat zijn hart– en vaatziekten precies?

Met hart- en vaatziekten worden alle aandoeningen bedoeld die gerelateerd zijn aan het hart en de bloedvaten. Het kan dan gaan om een hartinfarct, een TIA, hartritmestoornissen, etalagebenen en vele andere aandoeningen. De meeste kwalen die vallen onder hart- en vaatziekten zijn van dermate ernstige aard, dat er veelal medicatie en/of een chirurgische ingreep aan te pas dient te komen. Uiteraard vergt iedere aandoening haar eigen, specifieke behandeling.

Waarom afvallen belangrijk is met betrekking tot hart- en vaatziekten

Zoals gezegd is het hebben van een hoge bloeddruk een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Nu is er een duidelijk verband tussen overgewicht en het krijgen van hoge bloeddruk. Dit geldt voor zowel de bovendruk als de onderdruk. Er is wetenschappelijk aangetoond dat mensen met zwaar overgewicht in de leeftijdscategorie 20 tot 44 jaar 5,6 keer meer risico lopen op hoge bloeddruk. Het hebben van langdurig hoge bloeddruk brengt schade aan de vaatwanden, waardoor het van belang is om af te vallen.

Mensen met overgewicht hebben meestal ook last van verhoogde cholesterolwaarden. Het ongezonde voedingspatroon gaat onder andere vaak gepaard met een hoge inname van verzadigde vetten. Een te hoog cholesterolgehalte leidt op den duur tot vernauwing van de bloedvaten. Naast het feit dat dit de doorstroming van het bloed belemmert, kunnen er bloedpropjes ontstaan waardoor bloedvaten volledig worden afgesloten. Dit kan weer leiden tot bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte. Ook in dit licht is het dus van belang om af te vallen.

Een derde reden waarom overgewicht in relatie tot hart- en vaatziekten moet worden voorkomen is slaapapneu. Het merendeel van de mensen die kampen met slaapapneu heeft overgewicht. In geval van slaapapneu is er sprake van minimaal 10 seconden een ademstilstand tijdens het slapen. Hierdoor krijgen hart- en bloedvaten te vaak te weinig zuurstof, wat uiteindelijk tot een beroerte of hartinfarct kan leiden. Het is gebleken dat wanneer mensen met ernstig overgewicht gewicht verliezen, de slaapapneu minder vaak voorkomt en zich veelal enkel nog beperkt tot snurken alleen.

Wanneer ben ik te zwaar en loop ik gezondheidsrisico?

Afvallen doet je er dus niet alleen beter uitzien, maar beperkt het risico op onder andere hart- en vaatziekten. Wanneer je denkt met overgewicht te kampen, kun je je bmi berekenen. De Body Mass Index (BMI) geeft een indicatie met betrekking tot het eventuele overgewicht. Je kunt je BMI bereken door je lichaamsgewicht te delen door je lichaamslengte in het kwadraat.
Wanneer de uitkomst tussen de 18 en 25 zit, heb je een normaal gewicht. Daarboven is er sprake van overgewicht, waarbij een uitkomst van 30 tot 40 ernstige risico’s voor de gezondheid oplevert. Ook een BMI tussen de 25 en 30, wat wordt bestempeld als licht tot matig overgewicht, verdient de aandacht. Immers, ook matig overgewicht is schadelijk voor de gezondheid op langere termijn.

Write a Comment

Reactie